the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

industrial furnace burners

Share This Post

yanma ve fırınlar geçmişten günümüze toplumun kalbi olmuştur. Yanma süreci ve endüstriyel fırınlar hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Fırınlar, yiyecek ve içecek gibi bugün ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretmek için kullanılmaktadır. Fırınlarda kullanılan brülörler kullanım alanlarına ve yakıt türlerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Seramik veya metalurji prosesleri, metaller ve metal olmayanlar için ısıl işlem, eritme ve döküm fırınları veya cam endüstrileri için eritme kategorize edilir. Gaz ocağı brülörleri ve yağ ocağı brülörleri endüstriyel kategorizasyon için diğer özelliklerdir. Fırınlar, ısıl işlem veya eritme yapmak için endüstriyel fırın brülörlerine ihtiyaç duyar. Endüstriyel fırınlar 400 santigrat dereceden fazla ısı sağlamak için kullanılır. Fırın yükü ve çalışma sıcaklığı, fırına takılması gereken endüstriyel brülörlerin tipini ve sayısını belirtir.

Endüstriyel fırın brülörü nasıl çalışır?

Endüstriyel brülörler, yakıt ve hava karışımına dayalı olarak premiks ve nozullu karışımlı brülörlere ayrılır.
premiks brülörlerde yakıt ve hava, nozul çıkışlarından önce karıştırılır. Nozullu karışımlı brülörlerde ise yakıt ve hava, nozul çıkışlarından sonra karıştırılır. Yanma için gerekli hava, santrifüj fan tarafından sağlanır. Yüksek sıcaklıklı endüstriyel fırınlar için yanma havasının bir reküperatör ile ön ısıtılması gerekir. Reküperatör, baca gazı atık ısısını yanma havasına aktaran bir ısı değiştiricidir.

Her endüstriyel brülör” tipi, fırın yüküne bağlı olarak hava ve yakıt giriş akış hızını kontrol eden bir hava damperine ve bir yakıt valfına sahiptir.

Hava-gaz karışımı ve ateşleyici yanma için aktivasyon enerjisini sağlar ve yanma zinciri alevi oluşturur. Brülör kafası ve alev kapağı alevin şeklini etkiler.

Fırınlarda endüstriyel brülör çeşitleri

Fırın operasyonlarına göre, endüstriyel brülörler fırınlara dikey veya yatay olarak monte edilebilir. Fırın brülörleri doğrudan veya dolaylı alevli, yüksek hızlı, alevsiz, oksijenle zenginleştirilmiş, rejeneratif ve reküperatif olarak kategorize edilir.

Doğrudan veya dolaylı alevli brülörler

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. ışınım boruları brülöre bağlanır ve alev bunların içinden geçerek ışınım mekanizması ısıyı ürünlere aktarır. Dolaylı alevden farklı olarak, doğrudan alevli brülörlerde yanma gazları ürünlerle temas halindedir.

industrial furnace burners-Honeywell Eclipse Single-Ended Radiant Tube Burner

1. yüksek hızda çalışan brülörler

Yüksek hızlı bir brülör, çıkış portundan yanma gazı hızının 90 m/s’yi aştığı bir brülör anlamına gelir. Ticari ürünler için nominal değer 120 ila 150 m/s aralığında olabilir. Brülörün fayans çıkışı, yanma ürünlerinin yangın odasından alev köküne geri gelerek düzgün bir sıcaklık dağılımı oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır. Yüksek hızlı brülörler 1960’lı yıllardan bu yana proses uygulamaları, metalurji ve seramik gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. Alevsiz Brülörler

Alevsiz, hafif veya HiTAC yanma, alevde çıplak gözle görülemeyen bir süreçtir. Bu yöntemde yüksek tepken karışımı ve homojen düşük alev sıcaklığı nedeniyle NOx ve CO emisyonları son derece düşüktür.
Alevsiz yanmanın sağlanması, oksijen dilüsyon (MILD), yanma havasının ön ısıtılması (HiTAC) ve renksiz dağıtılmış yanma (CDC) yöntemleri kullanılarak gerçekleşebilir.

Flameless burners
(a) Görünür alev modunda çalışan bir reküperatif brülör (b) Alevsiz modda çalışan bir reküperatif brülör

3. Oksijenle zenginleştirilmiş brülörler

Oksijenle Geliştirilmiş Yanmayı kullanmak (OEC), yanma sıcaklığını arttırmanın bir yoludur. Bu yöntemde saf oksijen doğrudan endüstriyel fırın brülörüne enjekte edilir. Oksijenle zenginleştirilmiş brülörler hem hava-oksijen karışımıyla hem de saf oksijenle çalışabilir. Endüstride bu brülörler sırasıyla hava-oksi yakıt ve oksiyakıt brülörleri olarak bilinir. Hava-oksi yakıt brülörlerinde alev sıcaklığının ve NOx üretiminin arttığına dikkat edilmelidir.
Hava-oksi yakıtlı brülörlerin aksine, tepken tarafında nitrojen bulunmadığından dolayı oksiyakıt NOx emisyonu neredeyse sıfırdır.

Oxygen enriched burners
(a) minimum OEC, (b) orta OEC ve (c) yüksek saflıkta oksijen ile 2 MW doğal gaz alevi

4. Rejeneratif brülörler

rejeneratif brülörler baca gazlarındaki ısıyı geri dönüştürmek ve yakıt tüketimini azaltmak için üretilmiştir.
Herhangi bir ön ısıtıcı için derlitoplu bir rejeneratör brülörü, baca gazından ısının geri kazanılmasında neredeyse tamamen optimize edilmiş performans (yaklaşık %90 verimlilik) sağlayabilir. Rejeneratif brülörler fırın duvarının karşıt taraflarına monte edilir. Yüksek oranda ön ısıtma ve minimum çalışma ortamı hassasiyeti birleştirilerek düşük maliyetli ve bakımlı bir çalışma sağlanabilir.

tüm ve derlitoplu bir Rejeneratif brülör, çift amaçlı ekipman görevi görebilir. İki brülör, yön değiştirme valfi, ters çevirme mantığı ve iki adet rejeneratörden oluşan bir sete sahiptir. Rejeneratif brülör, baca gazlarından ısıyı emen seramik toplar içerir. Eşleştirilmiş bir çalışma sırasında, bir brülör, rejeneratörüne beslenen temiz havayla ateşleyebilir ve diğeri, baca gazını içinden geçirmek için bir egzoz portu görevi görebilir. Ateşleme brülörünün yanma havası, seramik bilyalarda depolanan ısının uzaklaştırılmasıyla önceden ısıtılır. Brülörler, fırın ürünü veya prosesi ısıya ihtiyaç duyduğunda, ateşleme ve boşaltma arasındaki çalışmayı değiştirebilir.

5. Rekuperatif Brülörler

Enerji geri kazanımı herhangi bir yanma sisteminin ayrılmaz parçalarından biri olarak düşünülebilir. Isı geri kazanım ekipmanı bazı ısıl işlem sistemlerinin ayrı bir bileşenidir. Isı geri kazanımı için kullanılan yöntemler arasında yanma odaları rejeneratif veya reküperatif olarak adlandırılabilir.

Yanma havasının ön ısıtılması gerektiğinde, sıcak yanma gazlarının duyulur enerjisinin kullanılması iyi bir seçim olabilir. Bu, düşük ila orta sıcaklıktaki (700 °C’ye kadar) ısı eşanjörleri kullanılarak yapılabilir ve genellikle ters akışlı ısı değiştiriciler olarak işlev görür. Metallerdeki sınırlamalar nedeniyle, reküperatörlar genellikle daha düşük sıcaklıktaki işlemlerde kullanılır ve daha yüksek sıcaklıkta bir işleme ihtiyaç duyulduğunda seramikten yapılabilirler.

Reküperatif brülörün içine bir ısı eşanjörü yerleştirilmiştir, böylece sıcak yanma ürünleri buradan dışarı atılır ve burada yakıtı, oksitleyiciyi veya her ikisini de önceden ısıtabilirler. Çeşitli akışların büyük sıcaklık ve basınç farklılıkları zorlu bir tasarıma neden olabilir. Fırın sıcak gazlarının enerjisini geri kazanmak için harici bir ısı eşanjörü yerine brülörde ısı geri kazanım yönteminin kullanılması birçok avantaja sahiptir. Harici ısı eşanjörleri önemli miktarda geniş ve yalıtımlı kanallara ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, yerleşik ısı değiştirici, harici olanla karşılaştırıldığında daha az verimli olabilir ve sonuç olarak daha düşük ön ısıtma sıcaklıklarına sahip olma eğilimindedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, alev sıcaklığının artması nedeniyle gelen yakıt veya oksitleyici ön ısıtmaya tabi tutulduğunda alev radyasyonu artar.

Recuperative Burners
The self-recuperator burner operates in flameless mode.

Kendini geri kazanmalı brülörler, brülör bileşenleri ve bir ısı eşanjöründen oluşan tek bir paketten oluşur. Genellikle tek uçlu tarzdaki radyant tüplerde veya bazı durumlarda daha yeni tarzlarda devridaim yapan radyant tüplerde kullanılırlar. Reküperatörün hava tarafı ucuna brülör nozullarının direkt montajı sayesinde hava tarafında ısı kaybı yaşanmaz.

İlgili Makale

industrial furnace burners
Ücretsiz

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre bağlanır ve

Devamını Okuyun »
Ücretsiz

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından kaynaklanan emisyonlar

Devamını Okuyun »