the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

Düşük Nox Brülör

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

Düşük Nox Brülör

RAADMAN RLGB, RGB/LN Serisi veya Düşük NOx brülörleri, 190 ila 10500 kW kapasite aralığını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve çok çeşitli evsel ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu brülörler, İran’ın ulusal standardı ISIRI-7595 (DIN-EN 676) ve ISIRI-7594 (DIN-EN 267) uyarınca sırasıyla gaz ve sıvı yakıtla çalıştırma için test edilmiş ve değerlendirilmiştir.Yapılan testler sonucunda, CO miktarı hava operasyonlardaki düşük fazlalıklarda bile 30 mg/kWh’tan daha az. (bazı durumlarda sıfıra yakın değerler de rapor edilmiştir.) Yapılan deneylere göre, düşük fazla havası çalışmada bile CO miktarı 30 mg/kWh’den düşüktür (Bazı durumlarda sıfıra yakın değerler de rapor edilmiştir).

yanma başlığının dakik tasarımı ve FGR sisteminin avantajları sayesinde III sınıf NOx brülörlerde genel olarak 80 mg/kWh ve tek başına 40 mg/kWh’tan daha düşük olduğu rapor ve onaylanmıştır.

Brülörün üstün tasarımı, yüksek kaliteli elektronik cihazlarla birleşerek kazanın performansını daha da artırmış, yakıt maliyetlerini ve emisyonları azaltmayı hedeflemiştir.