the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

Elektrikli Modüler Gaz Brülörleri

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

Elektrikli Modüler Gaz Brülörleri

NOx gazları, özellikle yaz aylarında sıkça gözlemlenen kentlerin üzerinde oluşan kahverengi sisin oluşumunda önemli bir rol oynar. Güneş ışığında UV ışınlarına maruz kaldığında, NOx molekülleri parçalanır ve ozon (O3) oluşturur. Sorun, atmosferdeki uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) varlığıyla daha da kötüleşir, bu bileşikler aynı zamanda NOx ile tepkimeye girerek tehlikeli moleküller oluşturur. Yer seviyesindeki ozon önemli bir kirletici maddedir, atmosferin çok daha yukarısında bulunan koruyucu ozon tabakasından farklıdır. Azot oksitleri, yüksek sıcaklıkta bir yanma olayı sırasında havadan gelen oksijen ve azot etkileştiğinde oluşur. Isıtma endüstrileri ve özellikle endüstriyel brülörler, büyük miktarlarda azot oksitleri üretirler.

Düşük NOx brülörlerin konsepti, her bir brülörde yakıt ve hava karışımını düzenlemek ve daha büyük ve dallı alevler oluşturmaktır. Bu, zirve alev sıcaklığını azaltır ve az miktarda NOx oluşumuna neden olur. Geliştirilmiş alev yapısı ayrıca, alevin en sıcak kısmında bulunan oksijen miktarını azaltarak brülör verimliliğini artırır.

Gaz hattı Seçimi

Yüksek basınç gaz temini, standart versiyonu

Kullanma zamanı:
Giriş basıncı 360 üstü olduğunda.
Gaz vanası, kelebek vanası ve yanma odası direncindeki toplam basınç kaybı 200 mbar’dan fazla olmamalı.

Yüksek basınç gaz temini, multiblok versiyonu

Kullanma zamanı:
Giriş basıncı 360 üstü olduğunda.
Gaz vanası, kelebek vanası ve yanma odası direncindeki toplam basınç kaybı 350 mbar’dan fazla olmamalı.

Düşük basınçlı gaz temini

giriş basıncı < 360 mbar
ise veya gaz valflerinde, kelebek kapak vanasında ve yanma odası direncindeki toplam basınç kaybı 200 mbar’ı aşmıyorsa kullanılır.