the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

nedir Ağır Yağlı Isıtıcı (OH Serisi)?

Akaryakıtın uygun şekilde püskürtülmesi ve yakılması için,
viskozitesini yeterince azaltmak gerekir. Viskozite değişken bir miktardır ve sıvı sıcaklığının artmasıyla azalır.
Örneğin yüksek enerjili brülörlerde akaryakıtın yanması için uygun viskozite 5-10 cSt’dir. 100 ila 140 santigrat derece sıcaklıkta, başlangıç viskozitesi 180 ila 380 santistok olan yakıt için viskozitede azalma meydana gelir. Akaryakıt bazen yabancı maddeler ve yabancı maddeler içerdiğinden, bu yakıt türüyle çalışan yanma ekipmanlarının bakım ve onarımlarının dikkatli ve sürekli yapılması gerekir. Üretim hattının bu kısmının önemi nedeniyle, yanma sisteminin ana ekipmanı genellikle ikili olarak kabul edilir (yakıt pompasını korumak için kaba bir filtre, yakıt pompası, yakıtın ön ısıtılması için ısı eşanjörleri, yakıt memesini korumak için ince filtreler dahil) enjektör). Biri arızalanırsa diğeri çalışmaya devam edecek ve üretim sürecinin tamamen durmasını önleyecektir.

Isı, su buharı, yağ banyosu, elektrik akımı ile yapılabilen sıvı yakıt hattının tüm parçalarına (brülöre giriş için yakıt hazırlama kısmının ısı eşanjörü, boru hatları ve depolama tankından yakıt çıkışı dahil) aktarılır. ve alevden gelen radyasyon.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından