the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

nedir Ağır Yağlı Isıtıcı (OH Serisi)?

Akaryakıtın uygun şekilde püskürtülmesi ve yakılması için,
viskozitesini yeterince azaltmak gerekir. Viskozite değişken bir miktardır ve sıvı sıcaklığının artmasıyla azalır.
Örneğin yüksek enerjili brülörlerde akaryakıtın yanması için uygun viskozite 5-10 cSt’dir. 100 ila 140 santigrat derece sıcaklıkta, başlangıç viskozitesi 180 ila 380 santistok olan yakıt için viskozitede azalma meydana gelir. Akaryakıt bazen yabancı maddeler ve yabancı maddeler içerdiğinden, bu yakıt türüyle çalışan yanma ekipmanlarının bakım ve onarımlarının dikkatli ve sürekli yapılması gerekir. Üretim hattının bu kısmının önemi nedeniyle, yanma sisteminin ana ekipmanı genellikle ikili olarak kabul edilir (yakıt pompasını korumak için kaba bir filtre, yakıt pompası, yakıtın ön ısıtılması için ısı eşanjörleri, yakıt memesini korumak için ince filtreler dahil) enjektör). Biri arızalanırsa diğeri çalışmaya devam edecek ve üretim sürecinin tamamen durmasını önleyecektir.

Isı, su buharı, yağ banyosu, elektrik akımı ile yapılabilen sıvı yakıt hattının tüm parçalarına (brülöre giriş için yakıt hazırlama kısmının ısı eşanjörü, boru hatları ve depolama tankından yakıt çıkışı dahil) aktarılır. ve alevden gelen radyasyon.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

Ağır Yağlı Isıtıcı (OH Serisi)

heavy Oil Heater

Dizel brülörü, rafineriler ve motor dairesi gibi büyük miktarda sıcak su ve buhar gerektiren endüstrilerde, kazanlar ve fırınlar için ısı sağlamak amacıyla kullanılır.

Fırında kullanılmak üzere sıvı yakıtın hazırlanması

Yakıt yağının yanması için, brülöre giriş yaparken viskozitesinin 12 ila 20 santistok arasında olması gerekmekte olup, hiçbir durumda 20 santistok’u aşmamalıdır. Bu şekilde, uygun yakıt püskürtme ve yakıt damlacıklarının dağılımı sağlanır. Piyasada bulunan ham petrolün kalitesini göz önünde bulundurarak, bu yakıtın viskozite değişikliklerini sıcaklıkla dikkatlice ölçmek ve kontrol etmek gerekmektedir. Ayrıca, ısınan yakıt yağının sıcaklık değişikliklerini mümkün olduğunca düşük tutmak, homojen bir davranış ve stabil bir şekle sahip bir alev elde etmek için gereklidir.

Sıvı yakıt brülör yakıtı olarak kullanıldığında, aşağıdaki adımlar gerçekleşir:

 • Yakıtın depolama tankına transferi
 • Yakıtın tankta depolanması ve çıkarılması.
 • Yakıt özelliklerinin fırınlarda kullanılmak üzere hazırlanması, ölçülmesi ve düzenlenmesi.
 • Isıtma ve yakıtın atomizer kullanılarak püskürtülmesi ve nihayetinde yakıtın yanması.

Yakıt yağının uygun püskürtülmesi ve yanması için viskozitesinin yeterince azaltılması gereklidir. Viskozite değişken bir niceliktir ve akışkanın sıcaklığı arttıkça azalır. Örneğin, yüksek enerjili brülörlerde yakıt yağı yanması için uygun viskozite 5 ila 10 cSt arasındadır. Viskozitenin azalması, başlangıç viskozitesi 180 ila 380 santistok olan yakıt için 100 ila 140 derece Celsius sıcaklıkta meydana gelir. Yakıt yağı bazen kirleticiler ve yabancı maddeler içerebildiğinden, bu yakıt tipiyle çalışan yanma ekipmanının dikkatli ve sürekli olarak bakımını yapmak ve onarmak gereklidir. Üretim hattının bu kısmının öneminin farkında olarak, yanma sisteminin ana ekipmanı genellikle çift olarak düşünülür (yakıt pompasını korumak için kaba bir filtre, yakıt pompası, yakıt ön ısıtması için ısı değiştiricileri, püskürtme nozülünü korumak için ince filtreler içerir).

Bir parça arızalandığında, diğeri çalışmaya devam eder ve üretim sürecinin tamamen durmasını önler. Isı, sıvı yakıt hattının tüm bölümlerine (brülöre giren yakıt hazırlama kısmının ısı değiştiricisi, borular ve depolama tankından yakıt çıkışı dahil) transfer edilir. Bu transfer işlemi, su buharı, yağ banyosu, elektrik akımı ve alevden gelen ışınım gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

1. Buhar ile sıvı yakıtın ısıtılması

Su buharının, yakıt yağını ön ısıtmak için kullanılan en yaygın ısı transfer yöntemidir. Su buharını hazırlamak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Yağ yakmalı buhar üreteci
 • Yüzen elektrik bobinleriyle ısıtılan basınç tankları
 • Fırından çıkan egzoz gazlarından geri kazanılan ısıyı kullanan buhar üreteçleri

Su buharı ile yakıt yağını ısıtmanın önemli kusurları şunları içerir:

 • Su üretiminde kullanılan su tuzlarının azaltılma ihtiyacı (Su sertliği)
 • Kullanılmayan buharın geri dönüşü
 • Kondanse buharın toplanmasıyla ilgili problemler
 • Yüksek basınç koşullarında çalışma
 • Sistem donma olasılığı, soğuk mevsimlerde ve üretim hattının durdurulması sırasında

Unutulmamalıdır ki, kazan brülörlerinin kullanımında, kazan tarafından üretilen su buharının veya sıcak suyun bir kısmını yakıt yağını ön ısıtmak için kullanmak yukarıda bahsedilen problemlerle ilişkilendirilmez ve uygun bir yöntemdir.

2. Sıvı yakıtın ısıtılması için yağ banyosu kullanarak

Isı transferi için kullanılan yağ, düşük yanma sınırına sahip sentetik bir tür olmalıdır. Bu tür sistemlerin gereksinim duyduğu ısı, aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

 • Yağ ısıtıcıları
 • Yüzen elektrik bobinleri ile ısıtılan ısıtma ekipmanları
 • Fırından çıkan egzoz gazlarından geri kazanılan ısı

Bu yöntemin avantajları şunlardır:

 • Geniş bir sıcaklık aralığında sıvı halin korunması
 • İşletme sıcaklıklarında 300°C’ye kadar düşük basınçta kalma
 • Donma sorunlarının olmaması

Kullanılan yağın verimliliği zamanla azalır, bu nedenle kalitesi düzenli olarak izlenmeli ve yağ 5 yıllık aralıklarla değiştirilmelidir.

3. Sıvı yakıtın elektrikli bir sistemle doğrudan ısıtılması

Bu yöntem yüksek işletme maliyetine sahip olduğundan, yalnızca düşük kapasiteli üretim hatlarında bir fuel oil ısıtma sistemi olarak kullanılabilir. Ancak, elektrikli ısıtıcı, özellikle üretim hattının başlatılması sırasında diğer ısıtıcılarla birlikte yardımcı bir sistem olarak kullanılır. Bu yöntemde, elektrikli bobinlerin kullanılmasının yanı sıra, elektrik akımı doğrudan fuel oil boru hattına bağlanabilir, böylece geçen yakıt boruların elektrik direnci ve ısınması nedeniyle ısıtılır. Kullanılan elektrik, yüksek akım yoğunluğuna ve düşük voltaja sahip olmalıdır.

4. Sıvı yakıtın radyant ısıtılması

Bu yöntemde, yağ alevi doğrudan ısıtma için kullanılır, ancak bu şekilde yağ yakıtının sıcaklığı çok fazla yükselip ayrışmasına ve hafif hidrokarbonların ayrılmasına neden olabilir. Bu nedenle, ısıtılan yağın sıcaklığını 120 derece Celsius’ta tutmak gereklidir.