the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

Kademeli Brülörler

Monoblok Kademeli versiyonu

raadman’ın kademeli brülörleri, iki/üç kademeli doğal gaz ve hafif yakıtta 160 kW ila 6200 kW arasındaki güç aralığını kapsar. Bu brülörler yüksek kaliteli elektro-mekanik kolay takılan, çalışan ve bakım yapılan ve 3 yollu üç geçişli sıcak su kazanları, buhar kazanları ve sıcak hava jeneratörleri gibi ekonomik olarak  evsel ve  endüstriyel kullanımı için tasarlanan aksesuarlar ile teçhiz edilmiştir.

İki veya üç kademeli brülörler sistemin talep ettiği sıcaklık/buhar yüküyle birlikte tam kapasitede çalışacaktır. Sonuç olarak, brülörün AÇIK ve KAPALI süreleri azalacak ve bu da kazana daha iyi performans kazandıracaktır.

Brülörün hava damperi bağımsız bir elektrikli servo motor tarafından kontrol edildiğinden, bekleme sırasında hava girişleri tamamen kapanarak doğal havalandırma kaynaklanan ısı kaybını önler.
raadman kademeli brülörlerin en belirgin avantajlarından biri gaz kelebek vanası ile hava damper arasında mekanik bağlantının olmamasıdır.

Başka bir deyişle, hava damperleri iki veya üç bağımsız kademeli aktüatör tarafından kontrol edilir. Aynı zamanda gaz (veya hafif yağ) iki veya üç paralel solenoid valf ile kontrol edilerek her brülör kademesinde hassas kontrol ve ayarlama sağlanır. Bu, üstün ve tam bir yanmaya yardımcı olacaktır.

Şartname

mono block staging burner specification

Yakıt

 • Doğal gaz
 • Hafif yağ (viskozite < 6 sCt)
 • Diğer yakıt türleri (ağır yağ, LPG vb.) Packman şirketinin brülör bölümünün (raadman markası) yazılı onayına gerek duyar.

uygulamalar

Raadman gaz ve çift yakıtlı brülörleri aşağıdaki kullanımlar için uygundur:

 • ısı değiştiricilerin üzerine takılmak
 • sıcak su kazanı
 • buhar kazanı ve yüksek basınç sıcak su kazanı
 • sıcak hava jeneratörü
 • EN303 standardına göre tüm türdeki yanma odaları ile uyumludur.

Standartlara uyumlu

İran ulusal standardı ISIRI-7595 ve ISIRI-7594’e (BS-EN676, BS-EN267 Avrupa standartlarına eşdeğer) uygun olarak tasarlanmıştır.

Teknik ve işlevsel özellikler:

 • hafflik ve optimize geometri.
 • Brülör kafasının ve alev kaplama aksesuarlarının tüm parçaları için yüksek kaliteli, ısıya dayanıklı çelik malzeme.
 • monoblok tasarım ve tam kapanabilen alüminyum hava gövdesi.
 • kolay takma, ayarlama ve bakım.
 • İç bileşiklere kolay erişim.
 • maksimum verimlilik ve yakıt giderleri tasarrufu için mühendislik edilmesi.
 • Firetube, firebox ve su borulu kazanlar için uygun.
 • yüksek kalite ve güvenilir elektronik cihazlarla  donatılmıştır.
 • %10-20’ye kadar alev şekli kontrolü.
 • Tanınmış üreticilerden yüksek kalite kademeli kontrolörler.

Kontrol

Raadman kademeli (Mono Blok) brülörler
için aşağıdaki düzenleme yöntemleri mevcuttur:
Gaz/yağ: iki veya üç kademeli çalışma

İzin verilen çevre koşulları

 • Ortam Sıcaklığı
 • -10-+40 santigrat derece (14-104 F)
 • -15-+40 santigrat derece (5-104 F)

Hava nemi: maksimum %80 ilgili nem, kondansasyon olmadan.

Yanma havası agresif maddelerden (örn. halojenler, klorürler vb.) ve kirletici maddelerden (örn. toz, kalıntılar, buharlar vb.) arındırılmış olmalıdır.

Emisyon:

Emisyonlar DIN-EN 676 ve DIN-EN 297 standartlarına göre çeşitli modellerde maksimum çıkışta ölçülmüştür.
Brülör çalışması sırasında CO ve NOx değerleri normal versiyonlarda %20 fazla hava ile sırasıyla 30 ve 120 mg/kWh’nin altındadır. Düşük NOx versiyonları (LN serisi) için CO ve NOx değerleri sırasıyla 20 ve 80 mg/kWh’nin altındadır. Bu nedenle brülörün NOx sınıfı normal versiyonlar için II, LN versiyonlar için III olarak bildirilmiş ve onaylanmıştır.

Özel not:

LN versiyonları çalışırken daha yüksek bir karışma oranına sahiptir. Bu, alev uzunluğunun daha da azalmasına ve alev çapının artmasına neden olur.

Alev boyutları

Yukarıdaki diyagramda, brülör verimliliğinde etkili bir rol oynayan ve kazan yanma odası geometrisiyle uyumluluklarını etkileyen alev boyutları sunulmuştur.

Önerilen yanma çemberi boyutları

Raadman brülörleri BS-2790, BS-855, EN-303, BS-EN 12953-3 standartlarına göre tasarlanmış tüm kazanlara uygun olarak seçilebilmektedir.
Maksimum çıkışta alevin yanma odasının %90’ını doldurması tavsiye edilir.

Yakıt sistemi (Gaz ve Çift Yakıtlı Brülörler)

GT1

GT2

GT3

GT4

GT5

GT6

 • Manuel Valf
 • Gaz filtresi
 • Basma Düğmeli Vana
 • Basınç ölçeri
 • Regülatör
 • Basınç ölçeri
 • Minimum gaz basınç anahtarı
 • Emniyet Solenoit vanası
 • kademeli Solenoit vanası
 • Kademeli Solenoit vanası (iki kademeli)
 • Sızıntı Testi Basınç Anahtarı
 • Valf Doğrulama Sistemi
 • Multiblok Solenoit Valfı
 • Maksimum gaz basıncı  anahtarı

Not:

BS-EN 676’ya göre, 1.2 MW’nin üzerinde kapasiteye sahip brülörlerde Valf Doğrulama Sistemi kullanılmalıdır. Bu nedenle, MADAS-MTC10 veya DungsVDK200 Valf Doğrulama Sistemleri önerilir.

valf mekanizması (valf dizisi) düzeni

menteşeli kapılara sahip kazanlarda, valf mekanizması kazan kapı menteşesinin ters tarafına monte edilmelidir.

Valf mekanizmasında kesilme noktaları

Valf mekanizmasında kesilme noktaları, ısı üretici kapısının açılmasını sağlamak için sağlanmalıdır. Ana gaz hattı en iyi şekilde kompanzatörde ayrılmalıdır.

Valf mekanizmasının desteklemesi

Valf mekanizması, saha koşullarına uygun bir şekilde desteklenmelidir. Çeşitli Valf mekanizması destek bileşenleri için raadman aksesuar listesine bakınız.

Regülatörün Minimum giriş basıncı ve minimum çıkış basıncının hesaplanması