Search
Close this search box.

Brülör Havalandırma Sistemleri (BVS-Serisi)

nedir Brülör Havalandırma Sistemleri (BVS-Serisi)?

Havalandırma sistemi bir santrifüj fandan, hava damperinden,
aktüatör, filtre ve susturucu. Monoblok brülörlerde havalandırma sistemi, duobloklu brülörlerden farklı olarak brülör yanma başlığı ile bütünleşiktir.

  1.  A. Yanma havasını sağlamak için yanma sistemlerine bir santrifüj fan veya üfleme fanı monte edilir. Fan performansı brülör kapasitesini, güç tüketimini ve gürültü kirliliğini etkiler.
  2. Brülör yükünü daha iyi kontrol etmek amacıyla hava akım hızını kontrol etmek için fan giriş ağzına hava damper ve aktüatör monte edilmiştir. Mekanik veya elektriksel modülasyon sistemleri, brülör ateşleme hızı aralığındaki tüm noktalarda hava akım hızı hassas bir şekilde kontrol etmek için sürekli bir aktüatör kullanır.
  3. Fanın ürettiği ses, ses emici malzemeler tarafından absorbe edilebilir, böylece brülördeki gürültü kirliliği azalır.

Brülör yanma başlığında ve kazanda meydana gelen basınç düşüşünü ortadan kaldırmak için ileri veya geri eğimli santrifüj fanlar kullanılmaktadır. Santrifüj fan, hava akım hızına ve basıncına bağlı olan ileri, geri ve radyal kanatları kullanır.

İleriye santrifüj fanlar genellikle düşük basıncın gerekli olduğu ve geriye olanlara göre daha küçük çaplı uygulamalar için kullanılırken, yüksek basınç düşümlü yanma başlığına sahip brülörler ve kazanlar için geri fanlar kullanılır.

Santrifüj fanların performans eğrisi, basınç düşüşünün artmasıyla debinin azaldığını göstermektedir. İleri fanlarda güç tüketimi debiyle birlikte dramatik bir şekilde artar, ancak geri fanlarda güç tüketimi yavaş yavaş artar ve azalır.

Raadman havalandırma sistemi, düşük gürültü kirliliği ile optimum performans eğrileri üzerinde çalışır. 2 MW üzeri monoblok brülörler, duobloklu brülörler, su borulu brülörler için merkezi havalandırma sistemleri ve çok brülörlü sistemler gibi yüksek kapasiteli brülörlerde geriye eğik kanatlı fan gerekmektedir.

Raadman havalandırma sistemi, mono blok brülörlerde yanma bloğu ile entegre olarak veya duoblok brülörlerde ayrı olarak monte edilebilir.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

Brülör Havalandırma Sistemleri (BVS-Serisi)

Hava bloğu

Fan kanadı tasarımı, yüksek performanslı ve verimli santrifüj vantilatörlerin sonucu olarak gerçekleşen kapsamlı bir araştırma ve analizin ürünüdür. Ar-Ge ekibimiz, fanların tasarım aşamasında istikrar, güvenilirlik ve güvenlik açısından tüm güvenlik sertifikalarına uygun olduğunu sağlayacaktır.

Geliştirilmiş CFD simülasyonları ve FEM analizi sayesinde, bıçak tasarımı hem yapısal hem de aerodinamik açıdan eş zamanlı olarak optimize edilir. Bu süreç aynı zamanda piyasa gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilmiş çözümler sunmayı sağlar. Ekibimiz, tasarımdan başlayarak, ileri düzey ve FEA simülasyonlarına kadar olan adımları içeren, FSI (Akış-Yapı Etkileşimi) ve modal analizi de dahil olmak üzere kapsamlı adım adım analizler gerçekleştirir.

Gürültü bastırma

Akustik emilim, bir malzemenin, yapının veya nesnenin ses dalgalarıyla karşılaşıldığında ses enerjisini içine alması sürecini ifade eder; bu, enerjiyi yansıtmaktan ziyade emmesidir. Bazı emilen enerji ısıya dönüştürülür ve bir kısmı emici cisim üzerinden iletilir. Isıya dönüştürülen enerji ‘kayıp’ olarak kabul edilir.

Hoparlörden gelen ses duvarlarla çarpıştığında, sesin enerjisi yansıtılır, bir kısmı iletilir ve diğer bir kısmı duvarlara emilir. Sanki akustik enerji hava içinde basınç farkları (ya da deformasyonlar) olarak iletiliyormuş gibi, akustik enerji duvarı oluşturan malzeme içinden aynı şekilde yol alır.

Deformasyon, ses enerjisinin bir kısmını ısıya dönüştürerek mekanik kayıplara neden olur, bu da duvarın viskozitesinden kaynaklanan akustik zayıflamaya yol açar. Benzer zayıflatma mekanizmaları, sesin geçtiği hava ve diğer ortamlar için de geçerlidir.