the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

nedir Duobloklu Brülör(DB Serisi)?

Kazan brülörleri iki tipe ayrılır.

  1. Monoblok Brülör
  2. Duoblok Brülör

Monoblok brülörlerde vantilatör brülörün ana gövdesinde bulunmaktadır. Ancak duobloklu brülörler, brülör kafası bloğu ve havalandırma sistemi bloğu olmak üzere iki ayrı bloktan oluşur. Brülör kafası, brülör gövdesi, gaz nozulları, bir türbülator, bir difüzör, bir hafif yakıt hattı, bir elektrik paneli, güvenlik cihazları ve elektrik bağlantısı oluşur. Havalandırma sistemi aynı odaya veya farklı bir alana kurulabilir ve Hava Kanalı iki bloğu birbirine bağlar. Aşağıda duobloklu brülörlerin avantajlarından bahsedeceğiz.

  1. Duoblok brülörlerde teknik bakım personelinin brülör başlığına kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanır
  2. Bu tür kazan brülörü hafiftir. Öte yandan, brülör kafası ünitesinde fan veya elektromotor gibi başka bir şey bulunmamaktadır.
  3. duobloklu brülörün yanma havası, verimliliği artırmak için kolayca önceden ısıtılabilir.
  4. Merkezi havalandırma sistemi ile çok yakıcılı sistemlerde yanma havası aynı debide dağıtılır.
  5. Havalandırma sistemi için yanal veya tam kapsülleme Duoblok brülörlerde kullanılabilir ve kazan dairesindeki gürültü kirliliğini azaltabilir.
  6. Havalandırma sistemi kazanın konumuna göre 8 farklı yöne ayarlanabilmektedir.

Ayrıca duobloklu brülörlerde fanın kazan dairesinden farklı bir alana monte edilebilmesi aşağıdaki avantajlara sahiptir:

  1. kazan dairesine kurulum için az yer gerekir
  2. Havalandırma sisteminin kazan dairesinden uzak bir yere kurulması sonucunda gürültü kirliliği en az seviyede olacaktır.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından