the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

raadman havalandırma motor yol verici (raadman motor starter, RMS)

nedir raadman havalandırma motor yol verici (raadman motor starter, RMS)?

Güç devresi ve kontrol devresinin, 22kW fan motoru kapasiteli brülörlere ayrı ayrı kurulması gerekir ve Güç devresinin veya yüksek voltajın kontrol cihazları üzerindeki elektriksel gürültünün yıkıcı etkileri nedeniyle daha yüksektir. bu nedenle güç devresinin gömülü olduğu raadman motor yol verici (RMS) piyasaya sürülmüştür. En yaygın havalandırma motoru yol vericisi yıldız-üçgendir ve frekans dönüştürücüye aynı zamanda VSD (Değişken Hızlı Sürücü) adı da verilir.

RMS-…-SD-…

Yıldız-üçgen yol verici, üç fazlı endüksiyon motoru çalıştırılmasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Yıldız-üçgen yolvermede, bir endüksiyon motoru, yolverme periyodu boyunca bir yıldız bağlantısı yoluyla bağlanır. Bu başlatma yöntemini kullanmak için motorun normal çalışma sırasında üçgen bağlanması gerekir. Bu yol verme yönteminin dezavantajları aşağıda belirtilmiştir:

  • Başlama anında elektrik şebekesinden çekilen aşırı yük akımı
  •  Yük torkunun başlangıç ​​anında akım ve mekanik şoklarç -Durumun Yıldız’dan Üçgen’e değiştiği anda motora gelen akım ve mekanik şoklar.
  • akım aralığını artırarak motorun kullanım ömrünü kısaltır, kontaktör ve bimetal boyutları artırıldı.

RMS-…-VSD-…

Frekans dönüştürücüye aynı zamanda VSD (Değişken Hızlı Sürücü), VFD (Değişken Frekanslı Sürücü) veya kısaca sürücü de denir. temel olarak sürücü iki parçadan oluşur; bir kısım AC’yi (50 veya 60 Hz) DC’ye dönüştürür ve diğer kısım DC’yi tekrar AC’ye dönüştürür, ancak 0-250 Hz değişken frekansla. Sürücü, frekansı kontrol ederek motor hızını kontrol edebilir. Başlatma sırasında sürücü, frekansı 0 Hz’den şebeke frekansına (50 veya 60 Hz) yükseltir.
Frekansı kademeli olarak artırarak motor, o frekans için nominal hızında çalışabilir. Motor nominal hızında çalışabildiğinden, nominal tork başlangıçtan itibaren mevcuttur ve akım, nominal akım civarında olacaktır.
Normalde, akım nominal akımın 1,5 katına ulaştığında sürücü alarm verir. Aşağıdakiler bir sürücüyle başlatmanın sınırlamalarıdır:

  • Şebekede gürültü ve harmoniklere neden olması (filtreye ihtiyaç duyması) ve yüksek maliyet

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından

raadman havalandırma motor yol verici (raadman motor starter, RMS)

Raadman Brülör havalandırma Motor yolvericisi

Raadman fabrikası 100-60000 kW güç aralığına sahip brülörler üretmektedir.
22 kW ve üzeri fan motor kapasitesine sahip brülörlerde, güç devresi ve kontrol devresi, güç devresinin veya yüksek voltajın kontrol cihazları üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle ayrı ayrı kurulmalıdır. Bu nedenle, güç devresinin gömülü olduğu Raadman Motor Yolvericisi (RMS), bu teknik belge aracılığıyla tanıtılmaktadır.

Yolverici yöntemlerinin çeşitleri

Yıldız-Üçgen (Resim 1):

Yıldız-üçgen yolverici, üç fazlı bir endüksiyon motorunu başlatmak için en yaygın kullanılan yöntemdir. Yıldız-üçgen yolvericisinde, bir endüksiyon motoru başlatma süresince yıldız bağlantısı ile bağlanır. Bu başlatma yöntemini kullanabilmek için motorun normal çalışma sırasında delta bağlantılı olması gerekir.

Bu yolverici sisteminin aşağıda belirtilen bazı dezavantajları vardır:

-Başlangıç anında elektrik şebekesinden çekilen aşırı yük akımı

-Yük Torku başlangıcındaki akım ve mekanik şoklar

-Yıldız’dan Delta’ya geçiş anındaki akım ve mekanik şoklar, motorun kullanışlı ömrünü azaltabilir

-Akım aralığını artırarak, kontaktörlerin ve bimetallerin boyutları artırılır.

yumuşak yolverici (Resim 2):

Yumuşak yolverici, motor voltajı başlangıçta düşük olduğunda başlangıç akımının ve başlangıç torkunun da düşük olduğu gerçeğinden faydalanır. Başlangıcın ilk aşamasında motora sağlanan voltaj o kadar düşüktür ki, sadece dişli çarklar arasındaki boşluğu ayarlamaya veya tahrik kayışlarını, zincirleri germe olanağı tanır. Başlangıç sırasında gereksiz sarsıntıları ortadan kaldırır. Zamanla hem voltaj hem de tork artar, bu da makinenin hızlanmaya başlamasına izin verir.

Bu yöntemin bazı dezavantajları da vardır, örneğin:

-Yüksek başlangıç akımı (nominal akımın 3 ila 5 katı)

-başlama sayısındaki sınırlamalar

-ortam sıcaklığında sınırlamalar

-Cihazın çalışma döngüsü ve dinlenme periyodundaki sınırlamalar

-yüksek maliyet

-Yüksek duyarlılıkta güç yarıiletkenleri

Yukarıda belirtilen sınırlamalara göre, brülör fanını başlatmak için yumuşak yolverici kullanmak için motor güç aralığından iki kat daha yüksek bir güç aralığı seçmek gereklidir. Ayrıca, yumuşak yolverici, güvenilir markalardan birinden seçilmelidir.

Değişken hız sürücüsü (Resim 3):

Frekans konvertörü aynı zamanda VSD (Değişken Hız Sürücüsü), VFD (Değişken Frekans Sürücüsü) veya sadece Sürücü olarak da adlandırılır. Sürücü, temel olarak iki bölümden oluşur; bir kısmı AC’yi (50 veya 60 Hz) DC’ye çevirir ve diğer kısmı DC’yi değişken bir frekansta (0-250 Hz) AC’ye geri çevirir. Sürücü, frekansı kontrol ederek motor hızını kontrol edebilir.

Başlangıçta, sürücü frekansı adım adım 0 Hz’den ağ frekansına (50 veya 60 Hz) kadar artırır. Bu kademeli frekans artışı, motora belirli bir frekans için nominal hızında çalışma olanağı tanır. Motor nominal hızında çalışabildiği için nominal tork başlangıçtan itibaren kullanılabilir ve akım nominal akım çevresinde kalır. Genellikle, sürücü, akımın nominal akımın 1.5 katını aştığında devreyi kapatmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdakiler, bir sürücü ile başlamanın kısıtlamalarıdır:

ağda gürültü ve harmoniklere neden olma (filtre gerektirir) ve yüksek maliyet

Brülör yönetim sistemine genel bakış

Brülör yönetimi, güç devresi ve kontrol devresinden oluşur. Kontrol devresi, güç devresindeki başlatıcı sinyali kontrol eder. Kontrol devresi genellikle güç devresinden daha düşük bir voltajda çalışır. Bu nedenle, güç devresini ve kontrol devresini ayrı şekilde kurmak daha iyidir.

RMS serisi kurulumu

Resim 1:

Panelin arkasına bağlanacak şekilde tasarlanmış iki braket bulunmaktadır, bu braketler panelin istenilen konumda kurulmasına yardımcı olur.

Resim 2:

Panelin altına bağlanması için tasarlanmış iki taban bulunmaktadır ve bu tabanlar yere vidalanabilir. Bu tabanlar, panelin altında bulunan salmastralar aracılığıyla elektrik tellerinin kolayca bağlanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

RMS serisi IP’si

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), elektrik ekipmanlarının kapsamaları tarafından sağlanan koruma derecelerini sınıflandırmak için standart 60529’u yayınlamıştır. Bu sistem, çoğu elektrik ekipmanıyla kullanılmak üzere uygundur.

IP Kodu, bir muhafazanın tehlikeli parçalara erişimi, katı cisimlerin girişi ve suya karşı sağladığı koruma derecelerini göstermek için kullanılan bir kodlama sistemidir. Ayrıca koruma ile ilgili detaylı bilgiler de sağlar.

Raadman elektrik panelleri, aşağıdaki özelliklerden dolayı yüksek bir koruma derecesine sahiptir (IP 54):

  • Elektrostatik kaplama, sıcaklık, nem, donma ve soğuğa karşı yüksek direnç sağlar.
  • Fan ve filtre, sadece havayı dolaştırmak ve paneli soğutmakla kalmayıp aynı zamanda panelin IP derecesini yüksek seviyede tutmak için güvenilir markalardan seçilmiştir.
  • Panelin kapısı ve gövdesi arasında poliüretan köpük kullanmak, su, buhar ve tozun elektrik panosuna girmesini engeller.