the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

nedir temiz yanma?

Yaşadığımız dünyada iklim değişikliği, küresel ısınma, Sera gaz emisyonu ve hava kalitesi sorunları gibi çevresel zorluklar, yanma işleminin geliştirme ihtiyacını arttırdığını söylememize gerek yoktur. Geçmişten bugüne, fosil yakıtların yanma ürünlerindeki azot ve karbon oksitleri atmosfere girerek, sis, asit yağmuru, küresel ısınma ve ozon tabakası yıkımına neden olmuştur.

sıfır karbon teknolojilerini geliştirmek için geniş çaplı yenilikler enerji, ısı, endüstri ve ulaşım sektörlerinde uygulanmaktadır  Ayrıca yanma endüstrileri Low NOx ve Ultra Low NOx teknolojileri kullanmayı arttırıyorlar. NOx oluşumuna ilişkin ana parametreler yanma sıcaklığı, oksidan konsantrasyonu ve yüksek sıcaklık yanma alanında hazır bulunduğu süre miktarıdır. Bu parametrelerdeki herhangi bir değişiklik NOx oluşumunda artış veya azalışa neden olabilir.

Ancak, yanma sıcaklığı geometri optimizasyonu, baca gazı geri dolaşımı ve su veya buhar enjeksiyonu ile düşürülür.

Bu nedenle temiz yanma bir yandan Low NOx teknolojileri ve hidrojen yakıt, biyokütle ve değişik yenilenebilir enerjiler kullanarak ve diğer yandan yanma işleminde karbon yakalama ile elde edilebilir.

Fosil yakıt kaynaklarından temiz yenilenebilir enerjilere enerji arzının değiştirilmesi hala ileri teknolojilere erişim, güvenilirlik ve maliyet nedeniyle sınırlamalarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, yakıtların “temiz yanma” nı sağlamak için yeni teknikler geliştirmek henüz mümkün değildir. Fosil yakıtlar hala değerlidir.

Günümüzde endüstriyel brülör üreticileri, brülör üretiminde mevcut sistemleri değiştirme ve yeni teknikler geliştirme eğiliminde olup, yanmadan kaynaklanan emisyonları azaltmak için küresel standartlara uygun sıkı düzenlemeler uygulamaktadır.

Alev tipi çeşitliliği, brülör tasarımı ve yakıt ve oksitleyici karışımın esnekliği için yeni teknikler tanıtılmaktadır. Çeşitli alev tiplerinin yanması ve yayılması, non-premix, premix, alevsiz yanma, CDC (renksiz dağıtılmış yanma), MILD yanma ve oksit yakıcılar da dahil olmak üzere sunulmaktadır. Ayrıca hidrojen-zengini yanma ve yakıy çeşitliliği teknikleri sunulmuş başka bir teknolojidir.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından