the best industrial burner, boiler burner and furnace burner in the world
Search
Close this search box.

nedir Premiks Brülörler?

Bugün yaşadığımız gelişen dünyada, insan toplumlarının en ciddi sorunu hava kirliliğidir.

Evsel kazan daireleri ve brülörlerin hava kirliliğine önemli katkısı bulunmaktadır. FGR veya su ve buhar enjeksiyonu gibi dilüsyon işlemleri, NOx’i önemli ölçüde azaltan en son teknolojilerdir.

Günümüzde yeni ön karışımlı yanma teknolojileri, NOx ve CO emisyonlarını aynı anda azaltabilmektedir. Size şu soru sorulabilir:

Ön karışımlı yanma teknolojisi nedir ve tehlikeli yanma emisyonlarını nasıl azaltır? Brülörler, yakıt ve havanın karıştırıldığı yere göre nozullu karışımlı brülörler ve premiks brülörler olmak üzere iki tipe ayrılır. Bu brülörler BS EN 676 (2020)’ye göre tanımlanmıştır:

Nozullu Karışık Brülörler: yanma için gerekli olan havanın bir kısmının veya tamamının, hava ve gaz portlarında veya akış aşağısında gazla karıştırıldığı brülör.

premiks brülörler: Gazın tamamen yanması için havanın bir kısmının veya tamamının, karışım çıkış portlarının yukarı akışındaki gazla karıştırıldığı brülör. Örneğin premiks brülörlerde hava ve gaz, brülör kafasından önce tamamen karışır. Daha sonra karışım yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik, seramik ve fiber metal kafalardan geçer.

Hava ve gaz tamamen karıştırıldığından, premiks brülörler ultra düşük NOx brülörleri olarak sınıflandırılır ve CO emisyonu yaklaşık olarak sıfırdır. Bu nedenle konut ve endüstriyel kullanımlarda yaygın olarak seçilirler.

Karıştırma işlemi bir ventüri cihazında brülör fanından önce gerçekleşebilir, bu duruma premiks brülör veya PE Serisi denir. Ayrıca postmix brülör veya PM Serisi olarak adlandırılan karıştırma cihazı ile brülör fanından sonra karıştırma da yapılabilir. Karışım patlayıcı olabileceğinden, premiks brülörlerde patlamaya dayanıklı fanların (veya vantilatörlerin) kullanılması zorunludur.

premiks brülörlerde, Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) sinyaline sahip pnömatik modüler sistem (veya pnömatik prensibi), hava/gaz karışım oranını kontrol eder, ancak sonradan karıştırılmış brülörlerde, brülörün çalışmasını kontrol etmek için elektrikli modülasyonlu kontroller kullanılabilir. Elektrikli modüler bir brülörden çok daha iyidir. iki (veya daha fazla) bağımsız aktüatör kullanılarak brülörü hassas bir şekilde kontrol edebilen, tüm güç aralığının 999 noktadan yönetilmesi, hata izleme, uzaktan kontrol, valf doğrulama sistemleri vb.

Endüstriyel Fırın Brülörleri

Alev temasının türünü «fırın endüstrisi» ve ürünler belirler. Yanma gazlarının ürünlerle temas etmemesi gereken birçok ısıl işlem prosesinde dolaylı alevli brülörler kullanılır. Radyant tüpler brülöre

Nox Azaltma Yöntemleri

Geçtiğimiz yüzyılda NOx olarak adlandırılan nitrojen oksit emisyonları sürekli artıyor. Azot oksitlerin toplum ve çevre sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden dolayı sanayileşmiş ülkelerde farklı yanma kaynaklarından